K O N T A K T
Pablo Software Solutions
Copyright © 2009 by "Zawróceni"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: pgarbowska@wp.pl
Limerick City
STRONA GLÓWNA
chrzešcijańska  grupa
        Z a w r ó c e n i 
  
Jesli masz jakies pytania lub potrzebujesz informacji na temat grupy
"Zawr
óceni",
prosmiy o kontakt do:

Patrycja
tel.085
14 44 025,
email:
pgarbowska@wp.pl


Tomek
tel.085 10 09 801 ,
email: igorro17@wp.pl