Pablo Software Solutions
Copyright © 2009 by "Zawróceni"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: pgarbowska@wp.pl
Limerick City
STRONA GLÓWNA
chrzešcijańska  grupa
        Z a w r ó c e n i 
  
£ o w i e n i e   R y b
 
Tomek
* WEDKARSTWO - MOJE HOBBY
*WEDKARSKIE ARTYKULY TOMKA:

    -Szczupaki w Irlandii

    - Prawo a szczupaki

    - Sposoby i sposobiki

   - wkrótce ukarze sie nowy artykól 
     Tomka:
     'miejsca i miejscówki - czyli szukajcie
     a znajdziecie'

*WEDKARSKA GALERIA TOMKA